Klinik Hakkında
30 Nisan 2024

Genel Cerrahi Nedir?

Cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallardan birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmanın ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Ameliyat çeşitleri, çoğu zaman organ ya da bağlı bulunmuş olduğu sistemin ismi ile anılır. Tiroid bezi yani Guatr, meme, ince bağırsak, mide, Yemek borusu, kalın bağırsak, fıtık, anüs, safra kesesi, karaciğer, rektum, safra yolları, laparoskopik ve endoskopik cerrahi işlemlerinin hepsi Genel Cerrahi sahasına girmektedir. Sistemlerine göre ayrıldığı zaman ise; meme ameliyatı, guatr ameliyatı, anüs ve rektum bölgesi ameliyatı, ince ve kalın bağırsak ameliyatı, yemek borusu ameliyatı, mide ameliyatı, on iki parmak bağırsağı ameliyatı, fıtık ve karaciğer ameliyatlarının hepsi bu alana girer. Genel Cerrahi alanı kimi olgularda yalnızca ameliyat ile değil koruyucu doktorluk ile ameliyattan da korunmayı amaçlamaktadır.


Genel Cerrahi, ilgi alanının geniş olmasından ötürü pek çok disiplin ile işbirliği içerisinde ve eş güdümlü şekilde çalışır. Genel Cerrahi hastalarının önemli bir bölümü türlü tipte kanser vakalarını oluşturmaktadır. Bu hastalar adına tanı, ameliyat ve sonradan kullanılacak tedavi etaplarının planlanmasında Radyoloji- Girişimsel Radyoloji, Gastroenteroloji, Medikal, Radyasyon Onkolojisi ve Patoloji ile iş birliği içerisinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi alanının bir başka ilgi alanı ise travmatolojidir. Travmalı olan hastalarda sıkça çoklu organ sistemi yaralanmasının var olmasından ötürü Nöroşirurji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi, Üroloji bölümleri ile beraber hareket edilmektedir. Bilhassa şiddetli çoklu organ yaralanmasında, bütün bu tıp dallarının sorumluluğunu Genel Cerrahi Bölümü üstlenir.