Kalite Yönetim Çalışmaları
03 Haziran 2022

Hastanemizde    SKS uygulamalarını yürütmek üzere Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.  Kalite Yönetim Direktörü koordinasyonunda  Kalite Yönetim Birimi SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Yönetimin uygun gördüğü birim sorumluları  ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu’’olarak tanımlanır. SKS Kapsamındaki çalışmalar Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütülür

      En az yılda 1 defa bütün birim ve standartları  kapsayacak şekilde Öz değerlendirmeler gerçekleştirilir. Değerlendirmeler sonucunda görülen eksikliklere yönelik gerekli düzeltici faaliyetler koordine edilir. Dilek şikayet ve öneri kutuları ,intranet ve WEB sayfasından bildirilen görüş öneriler  değerlendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları koordine edilir.

    Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (anket uygulamalarını, anket sonuçlarını değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilir.

         SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeler kontrol edilir, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonu takip edilir.

         Kalite Birimi çalışanları SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. Diğer  komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar. Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz-Kırmızı) takibi  yapılır.

       Hastane bünyesindeki çalışmalara yönelik Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibi yapılır.

        

         Bölüm hedeflerine yönelik  bölümler ve kalite Birimi  tarafından yapılan analiz sonuçları değerlendirilir. Birimlerin performansları,verimlilik çalışmaları ve  Kalite göstergelerine yönelik süreçler takip edilir. Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.