Çocuk Yoğun Bakım Ziyaret ve Bilgilendirilme Kuralları
30 Nisan 2024

 

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ VE ZİYARETÇİ KURALLARIMIZ

 

DOKÜMAN NO:HD.YD.02                            YAYIN TARİHİ:MART 2019                     REVİZYON NO:01                              REVİZYON TARİHİ:ŞUBAT 2019

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ

 1. Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
 2. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
 3. İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 1. Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır
 2. Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 3. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri  haberdar edilecektir.
 4. Refakatçiye ayrı bir ücret ödemeksizin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verilir.
 5. Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında, hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi kalamaz.
 6. Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulamaz.
 7. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 8. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 9. Refakatçiler hastaya hekim ve hemşirenin bilgisi dışında herhangi bir uygulama yapamaz.
 10. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 11. Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 12. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 13. Refakatçiler hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanamazlar.
 14. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.
 15. Refakatçilerin, gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vs.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir.
 16. Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “Hasta İletişim Birimi”, “dilek-öneri kutuları” ve Web Sayfamızdaki” dilek-öneriler (e-posta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.
 17. Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.

ZİYARETÇİ KURALLARIMIZ

Hasta ziyaretinde amaç nedir?

Hastanın, hastane dışından gerekli olan ihtiyaçlarınıkarşılamak (ilaç, giysi gibi)Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan hastanın sağlığıile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti, usulüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynızamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

Hasta ziyareti hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Hastanemizde hasta ziyaretiher günaşağıdaki ziyaret planımıza göre yapılmaktadır.Ziyaret için aşağıdaki saatlereözen göstermeniz hastalarımızın sağlığıve hizmet sunum kalitesini olumlu etkileyecektir.

ZİYARET PLANI

KLİNİKLER

Her gün saat 12:00-13:30 ve 19:00-21:00 arasında

 

YOĞUN BAKIMLAR

Her gün hastanın 1.derece yakınlarından biri giriş kuralları sağlandıktan sonra 13:00-14:00 saatleri arasında

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM

Hasta anne baba ve kardeşi 12:00-13:30 arasında ziyaret yapılır.

Hasta durumu hakkında kime veya kimlere bilgi verilir?

Hasta erişkin veşuuru açık ise kendisine ve hastanın onayladığıyakınına bilgi verilir.

Hastanınşuuru kapalıise; birinci derece yakınına bilgi verilir.

Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.

Üçüncü şahıslara hasta rızası olmadan bilgi verilmez.

Telefonla hastanın durumu ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi hastalar bu plana göre ziyaret edilmemelidir?

Yoğun bakımda yatan hastalar

Bulaşıcıhastalığıolan hastalar

Bağışıklık sistemi bozuk hastalar

 • Doktorunun ziyarette sakınca gördüğühastalar

  Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır.

  Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?

 • 12 yaşaltıçocuklar
 • Ateş,öksürük, aksırık ve balgamçıkarma gibişikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığıolan hastalar
 • Herhangi bir kronik hastalığıolan hastalar
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan hastalar

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

 • Doktor ve sağlık personelinin izin vermediğiözel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir.
 • Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız. Ziyaret saati dışında gereksiz veısrarlıziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 • Hastane de sigara içmek yasaktır.
 • Hastalara alkol ve uyuşturucu madde getirilmesi yasaktır.Ziyarete gelirken bu tarz ürünler üzeriniz de bulunmamalıdır.
 • Hekim ve sağlık personelinin bilgisi dışında yapacağınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.
 • Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek getirmeyiniz.
 • Hasta odasında yiyecek içecek ikramının yapılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, dergi hijyenik bakım ürünleri olabilir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli yüksek sesle konuşulmamalı, gereksiz ve meraklısorular sorulmamalıdır.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret süresince çalışan personelin uyarılarına uymalı ve ziyaret saati sonunda sağlık çalışanı uyarlarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Ziyaretler 15 dakikalık süre ile yapılmalıdır.
 • Ziyaret için gelirken kesici alet, parlayıcı ve patlayıcı ile gelinmesi yasaktır.

  Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?

 • Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.
 • Dinlenme vakti olduğu için hastaların iyileşme süreci olumsuz etkilenir.
 • Uyuyan hastalar rahatsız olur.

Unutmayınız hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir. Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Daha sağlıklı bir yaşam için hizmetinizdeyiz.